Ми робимо неможливе можливим

Землевпорядні роботи

Ми робимо неможливе можливим

Землевпорядні роботи

НАШІ ПОСЛУГИ

Перелік землевпорядних робіт, які ми виконуємо:

Мета землевпорядних робіт – розробка землевпорядної документації (технічної документації, проектів відведення), що включає в себе аналіз сукупності нормативно-правових, економічних і технічних документів, необхідних для юридичного та землевпорядного обґрунтування можливості надання, передачі, викупу, відчуження, зміни цільового призначення, поділу або об’єднання земельних ділянок згідно чинного законодавства України.

Землеустроительные и кадастровые работы​

Землевпорядні та геодезичні роботи

 • Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • Проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок;
 • Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;
 • Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки* в натурі (на місцевості), в т.ч.
  * для приватизації земельних ділянок,
  * для відновлення межових знаків,
  * для поновлення договорів оренди,
  * для реєстрації земельної ділянки в Держгеокадастрі і присвоєння їй кадастрового номеру у випадку його відсутності в правовстановлюючому документі на земельну ділянку та інше;
 • Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • Геодезичні роботи (топографічні плани масштабу 1: 500 - 2000).

Приватизація земельних ділянок фізичними особами

 • Приватизація земельних ділянок під будівництво, експлуатацію та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд;
 • Приватизація земельних ділянок для садівництва;
 • Приватизація земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства;
 • Приватизація земельних ділянок для будівництва, експлуатації і обслуговування індивідуального гаражу.
Аренда земельного участка

Оренда земельної ділянки

 • Відведення земельної ділянки у постійне користування та в оренду;
 • Поновлення договору оренди земельної ділянки.

Поділ та об’єднання земельних ділянок

Підготовка документів для продажу земельної ділянки

 • Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.

Оцінка землі і земельних ділянок

 • Нормативна грошова оцінка земельної ділянки;
 • Експертна оцінка земельних ділянок.

Зміна цільового призначення земельної ділянки

Виготовлення електронних документів у форматі XML-файлу

Реєстрація права власності

Інвестиційний консалтинг

Юридическая консультация по земельным вопросам

Юридична консультація із земельних питань

Необхідні документи

Ми зібрали перелік всіх документів, які вам знадобляться

Проекти землеустрою

 1. Копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності).
 2. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом).
 3. Графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.
 4. Топографічний план масштабу 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки та підземних і наземних інженерних мереж, червоних ліній на земельну ділянку.
 5. Нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки/частини земельної ділянки, на припинення права користування земельною ділянкою/частиною земельної ділянки, на розірвання договору оренди земельної ділянки, у встановленому законом порядку.
 6. Посвідчені в установленому порядку копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці.
 7. Копії матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи (крім державних та комунальних підприємств).
 8. Копії документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою (за наявності).
 9. Засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного коду), офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб-підприємців), а для громадянина України – копія документа, що посвідчує особу та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України).
 10. Копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки в користування або у разі відсутності землекористувача необхідна довідка з Департаменту містобудування і архітектури про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР.
 11. Довіреність або її копія, засвідчена в установленому порядку, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).
Технічна документація із землеустрою

 1. Графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки.
 2. Копії паспортних даних та ідентифікаційного коду (у випадку подання документів довіреною особою – довіреність).
 3. Копії правовстановлюючих документів на будівлю (технічний паспорт на будинок + інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд)).
 4. Копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельних ділянок у користування або у разі відсутності землекористувача необхідна довідка з Департаменту містобудування і довідка про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР
Для фізичних осіб:
 1. Копії паспортних даних та ідентифікаційного коду (у випадку подання документів довіреною особою – довіреність).
 2. Копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
 3. Копії правовстановлюючих документів на будівлю (технічний паспорт на будинок + інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд)).
 4. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (на загальну ділянку).
 5. Перелік обмеження та обтяження прав на земельну ділянку (інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (на загальну ділянку)).
 6. Висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна.
Для юридичних осіб:
 1. Копія Статуту або інших Статутних документів, завірених належним чином.
 2. Копії майнових документів, які завірені належним чином.
 3. Копія документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою.
 4. Копія дозволу на поділ земельної ділянки.
 5. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 6. Перелік обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земельної ділянки та наявні земельні сервітути (витяг/інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта нерухомого майна).
 1. Установчі документи, засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
 2. Копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельних ділянок у користування або у разі відсутності землекористувача необхідна довідка з Департаменту містобудування і архітектури про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР.
 3. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або/чи нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд). Довідка підприємства-балансоутримувача (у випадку відсутності зареєстрованих прав на нерухоме майно).
 4. Копія матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
 5. Витяг з міського земельного кадастру (черговий кадастровий план земельної ділянки).
 6. Витяг із містобудівного кадастру.
 7. Довідка про відсутність заборгованості по сплаті за землю.
 8. Топографічний план масштабу 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки та підземних і наземних інженерних мереж, червоних ліній на земельну ділянку.
 9. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, що підтверджує наявність відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

Замовити послугу

Перейдіть за посиланням і просто заповніть форму, щоб ми підібрали профільного фахівця для вирішення Вашого питання.

Корзина